Dokumenty na stiahnutie

Polročná finančná správa 2022

Podklady na valné zhromaždenie 19.09.2022

Ročná finančná správa 2021

Polročná finančná správa 2021

Podklady na valné zhromaždenie 18.10.2021

Ročná finančná správa 2020

Polročná finančná správa 2020

Podklady na valné zhromaždenie 26.10.2020

Ročná finančná správa 2019

Polročná finančná správa 2019

Ročná finančná správa 2018

Podklady na valné zhromaždenie 10.05.2019

Polročná finančná správa 2018

Ročná finančná správa 2017

Podklady na valné zhromaždenie 14.05.2018

Polročná finančná správa 2017

Podklady na valné zhromaždenie 03.07.2017

Ročná finančná správa 2016

Polročná finančná správa 2016

Podklady na valné zhromaždenie 12.9.2016

Podklady na valné zhromaždenie 7.4.2016

Účtovné výkazy za rok 2015

Podklady na valné zhromaždenie 10.4.2015

Účtovné výkazy za rok 2014

Podklady na valné zhromaždenie 28.3.2014

Účtovné výkazy za rok 2013

Podklady na valné zhromaždenie 4.4.2013

Účtovné výkazy za rok 2012

Podklady na valné zhromaždenie 3.4.2012

Účtovné výkazy za rok 2011

Podklady na valné zhromaždenie 24.3.2011

Účtovné výkazy za rok 2010

Účtovné výkazy za rok 2009

Účtovné výkazy za rok 2008

Účtovné výkazy za rok 2007

Vnútorný predpis o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Stanovy SEMAT a.s.